BID BOND

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ
 

Бонд буюу өрийн бичиг нь тодорхой хугацааны дараа үндсэн төлбөр болон хүүгийн төлбөрийг эргүүлэн төлөх үүргийг гэрчилсэн тогтмол орлоготой эрсдэл багатай үнэт цаас юм.

 

БИД Бонд:

  • ББСБ-ын салбарын анхны хаалттай Бондыг БИД ББСБ 2012 онд гаргасан.
  • Монголын OTC буюу Биржийн бус зах зээлд хамгийн анхны хаалттай Бондыг 2021 онд амжилттай гаргасан.
  • Олон нийтээс 9 удаагийн 28 тэрбум төгрөгийн БОНДЫН амжилттай татан төвлөрүүлж, гэрээний үүргээ тухай бүрд нь бүрэн биелүүлсэн юм.
  • ХХК-ийн Монголын хөрөнгийн бирж дээр гаргаж байгаа анхны Бондыг тун удахгүй олон нийтэт танилцуулах гэж байна.

Бонд давуу талууд:

  • Монголын топ 5 банкны хадгаламжийн хүүгээс 3.9-5.9% хүртэл өндөр хүү хүртэх боломж.
  • Хүүний өгөөжөө 6 сар дутам авах боломжтой.
  • Орлогын албан татвар 5%.
  • Ханшийн эрсдэлгүй бөгөөд хөрвөх чадвартай.
  • Богино болон дунд хугацааны өндөр өгөөжтэй хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн.