БИД 20 жилийн ойгоо угтан Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос ХХК-ийн гаргаж байгаа Монголын анхны нээлттэй BID-BOND -ын зөвшөөрлөө авлаа.

БИД 20 жилийн ойгоо угтан Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос ХХК-ийн гаргаж байгаа Монголын анхны нээлттэй BID-BOND -ын зөвшөөрлөө авлаа.
Үндсэн андеррайтераар хөрөнгийн зах зээлийн тэргүүлэгч Өлзий энд Ко Капитал ҮЦК хамтран ажиллаж байна. 
 
БИД хамтдаа Монголын биржийн бус зах зээлийн анхны BOND-ыг гаргаж байсан бөгөөд Монгол улсын санхүүгийн болон хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд үнэтэй хувь нэмрээ оруулж ирсэн бидний хамтын ажиллагаа улам бүр батжиж цэцэглэн хөгжих болтугай.