ISO 27001:2022 МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫГ НЭВТРҮҮЛЭХЭЭР БОЛЛОО. 

ISO 27001:2022 МЭДЭЭЛЛИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫГ НЭВТРҮҮЛЭХЭЭР БОЛЛОО. 
BID Financial group нь 2022 онд шинэчлэн батлагдсан Мэдээллийн аюулгүй байдлын олон улсын менежментийн стандарт болох ISO 27001-2022-ийг Монголд анх удаа нэвтрүүлэхээр System Center LLC -тэй хамтын ажиллагааг эхлүүллээ.