БИД Мэдээллийн аюулгүй байдлын олон улсын стандарт ISO27001:2022-ыг Монголдоо анх удаа амжилттай нэвтрүүллээ.

БИД Мэдээллийн аюулгүй байдлын олон улсын стандарт ISO27001:2022-ыг Монголдоо анх удаа нэвтрүүлэхээр 2 шатны хөндлөнгийн аудитыг амжилттай давлаа. Одоо сертификатаа хүлээж авах л үлдлээ. 👍
 
Зөвлөх компани: System Center LLC