БИД ББСБ-ын гаргаж буй нээлттэй BID BOND-ын анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай хаагдлаа.🎉

Тухайлбал нийт 127 захиалга ирж, захиалгын үнийн дүн 8,000,000,000₮ хүрснээр нийт татан төвлөрүүлэх үнийн дүн 100% биелж 2023.06.09-ний өдөр анхдагч зах зээлийн арилжаа амжилттай хаагдлаа.✅
 
Эрхэм харилцагч, хөрөнгө оруулагч та бүхэндээ баярлалаа.👏
/ BID-BOND Бүтээлч санхүүжилт /
 
Үндсэн андеррайтер: Өлзий энд Ко Капитал