БИД бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг хөгжүүлэх зорилгоор "Ганабелл институт"-тэй хамтран "Бизнесийн арга зүй" хөтөлбөрөөр хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.

BID Finance Group нь 20 жилийн ойн хүрээнд бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг хөгжүүлэх зорилгоор "Ганабелл институт"-тэй хамтран "Бизнесийн арга зүй" хөтөлбөрөөр хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.
 
Хамтран ажиллахаар болсон Ganabell Institute of Success-д баярлалаа.