БИД Санхүүгийн нэгдэл “БҮХ АЖИЛТНЫ ХУРАЛ”-аараа 2021 оны 3-р улирлын шилдэг ажилтнуудаа тодруулж, шагнаж урамшууллаа.

БИД Санхүүгийн нэгдэл нь улирал бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг, хийсэн ажлуудаа дүгнэх, цаашид хийх ажлаа ажилтнууддаа мэдээлэх, улирлын шилдэг ажилтнууд болон шинэ санал санаачлага гаргагч ажилтнуудаа шагнаж урамшуулдаг “БҮХ АЖИЛТНУУДЫН ХУРАЛ”-аа хийлээ. Хурлаар ТУЗ-ийн дарга, Гүйцэтгэх захирал болон газар, хэлтсийн удирдлагууд 2021 оны 3-р улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажил, ололт амжилтаа дурдаж, цаашид хийж гүйцэтгэх ажлуудын талаар бүх ажилтнууддаа илтгэл тавьлаа. Мөн 3-р улирлын шилдэг 5 ажилтан, хамгийн шилдэг санал санаачлага гаргасан 3 ажилтныг шагнаж урамшууллаа. Бүх ажилтны хурлын дараа “Харилцаа хандлага” сэдвийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа.