"БИЗНЕСИЙН АРГА ЗҮЙ" I ЭЭЛЖИЙН СУРГАЛТ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

БИД ББСБ-нь нийгмийн хариуцлагын хүрээнд бичил жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг чадавхжуулах тэр дундаа эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилт тавин ажиллаж байгаа билээ.

Тэгвэл тус ажлын хүрээнд бид “БИЗНЕСИЙН АРГА ЗҮЙ” сэдвээр “Ганабелл Институт”-тэй хамтран 5 жилийн хугацаанд хамтран ажиллахаар болсон.

 

Уг хөтөлбөр нь бичил жижиг дунд бизнес эрхлэгчид тэр дундаа эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийнхээ чадавхыг нэмэгдүүлэх зорилготой цогц сургалт бөгөөд I ээлжийн сургалтад “Санхүүгийн Менежмент” сэдвээр БИД ББСБ-ийн үүсгэн байгуулагч ТУЗ-ийн дарга А.Алтансүх сургагч багшаар оролцон амжилттай зохион байгууллаа.

II ээлжийн сургалт маань 10 сард зохиогдохоор төлөвлөгдөж байна.