БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

Бүх зээлийг өдөрт нь багтаан олгоно.

БИД ББСБ нь 2004 онд үүсгэн байгуулагдсанаас хойш амжилт бүтээлээр дүүрэн 19 жил өнгөрч байна. БИД салбартаа санхүүгийн хүртээмжтэй үйлчилгээг хамгийн түргэн шуурхай хүргэж нийгмийн хариуцлагаа эрхэмлэн салбартаа тэргүүлэгч ББСБ болоод байна

ТӨГРӨГНИЙ ЗЭЭЛ ОЛГОСОН

+

ДУНДАЖ ЗЭЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

+

ИРГЭДЭД ЗЭЭЛ ОЛГОСОН

+

НИЙТ АЖИЛЛАСАН ЦАГ

+

Мэдээ мэдээлэл